Menu Close

INFORMACIJA NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS 2023–2024 M. M.

Naujai priimtų mokinių Mokymo(si) sutarčių pasirašymas.

Informuojame, kad sutartys pasirašomos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt prašymų teikimo sistemoje, naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Naujai priimtų mokinių tėvai (globėjai) elektronines sutartis su ugdymo įstaiga turi pasirašyti per 30  kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo. Ačiū tiems, kurie jau pasirašėte.


Papildomų dokumentų pateikimas.

Š. m. rugpjūčio 28–30 d. (nuo 9.00 val. iki 15.00 val.) naujai priimti mokiniai į gimnaziją turi pristatyti:

  • 1 foto nuotrauką mokinio pažymėjimui;
  • į 1 klasę – priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašą;
  • į 2–4 klases – apibendrinamąjį pasiekimų ir pažangos vertinimą pagal BUP iš buvusios mokyklos;
  • į 5–12 klases – dokumentą su metiniais mokinio pažangos ir pasiekimų įvertinimais.

Naujai priimti mokiniai bus suskirstyti klasėmis rugpjūčio 22–25 dieną. Informaciją skelbsime gimnazijos interneto svetainėje.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku el. pašto adresu jurate.dirginciene@tuskulenai.lt

Dėl mokyklinės uniformos individualiai galite kreiptis į UAB „Lidata“ adresu Kalvarijų g. 168, Vilnius (šalia ,,Šatrijos” vaikų ir jaunimo centro).