Menu Close

Nemokamas maitinimas

Socialinė parama mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims – iki spalio 5 d.

Mokiniai turi teisę į:
 • nemokamus pietus, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio;
 • nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP (102 Eur) dydžio ir esant socialinio darbuotojo rekomendacijai, šiais atvejais:
  • kai mokinys yra patyręs socialinės riziką;
  • tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią;
  • įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai.
Bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi pateikti  prašymą – paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) arba elektroniniu būdu ČIA ir šiuos dokumentus:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vaiko gimimo liudijimą;
 • pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
 • pagal aplinkybes – kitus reikiamus dokumentus.
Šiuos dokumentus reikia pateikti, jeigu nėra duomenų bazėse:
 • pažymą iš ugdymo įstaigos, jeigu mokinys mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba mokiniui yra sukakę 16 metų ir daugiau;
 • santuokos liudijimą; sutuoktinio mirties liudijimą, jei pareiškėjas yra našlys;
 • ištuokos liudijimą, jei pareiškėjas yra išsituokęs.

NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

Dėl paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.