Menu Close

Mokytojai

 

Pradinės klasės
mokytoja ekspertė Daiva Pilukienė
mokytoja metodininkė Vida Baublytė
mokytoja metodininkė Jūratė Dirginčienė
mokytoja metodininkė Rūta Gerasionienė
mokytoja metodininkė Vilma Mankevičienė
mokytoja metodininkė Daiva Vaišvilienė
vyr. mokytoja Rima Černiauskienė
vyr. mokytoja Edita Lukaševičienė
vyr. mokytoja Rasa Nedzveckienė
vyr. mokytoja Gintarė Pranaitienė
vyr. mokytoja Nijolė Sakalauskienė
vyr. mokytoja Grėtė Vaišnorienė
vyr. mokytoja Danguolė Vieniuvienė
vyr. mokytoja Lina Voverienė
vyr. mokytoja Karolina Zaukienė
vyr. Greta Višumirskaitė
mokytoja Laima Molevičienė
mokytoja Gabija Retkutė

Dorinis ugdymas
mokytoja metodininkė Loreta Keršytė
mokytoja metodininkė Birutė Jachimovič
vyr. mokytojas Algis Jasilionis

Lietuvių kalba
vyr. mokytoja Laura Brazionytė
vyr. mokytoja Diana Builienė
vyr. mokytoja Nijolė Guobienė
vyr. mokytoja Asta Lastauskaitė
vyr. mokytoja Giedrė Rutkauskaitė
vyr. mokytoja Aušra Šilanskienė
vyr. mokytoja Jolanta Žalienė

Anglų kalba
mokytoja ekspertė Aušra Pranculienė
vyr. mokytoja Dalia Banaitytė
vyr. mokytoja Rita Frančiakienė
vyr. mokytoja Rūta Jaskonė
vyr. mokytoja Marina Soblis
vyr. mokytoja Vita Tučaitė
vyr. mokytoja Inga Volodko
mokytoja Simona Aukštulevičiūtė

Vokiečių kalba
vyr. mokytoja Rasa Mackonienė

Rusų kalba
mokytoja ekspertė Liubov Valinčienė
vyr. mokytoja Svetlana Makovskaja

Prancūzų kalba
mokytoja metodininkė Violeta Karnišauskaitė
mokytoja Ieva Kavaliauskaitė

Matematika
mokytoja metodininkė Jadvyga Jachimovič
mokytoja metodininkė Rima Vžesniauskienė
vyr. mokytoja Dalia Jakutienė
vyr. mokytoja Tatjana Strumilienė
vyr. mokytoja Rita Valatkaitė
mokytojas Naglis Šuliokas

Fizika
vyr. mokytoja Asta Bernatavičienė
vyr. mokytoja Renata Pileckaja

Biologija
mokytoja metodininkė Audronė Giedraitienė
vyr. mokytoja Rima Vitkauskienė

Chemija
vyr. mokytoja Eglė Žukauskienė

Informacinės technologijos
mokytoja metodininkė Regina Maigienė
vyr. mokytoja Renata Pileckaja

Geografija

mokytoja metodininkė Aušra Klimkienė
vyr. mokytoja Inga Peslekaitė

Ekonomika
mokytoja metodininkė Vaiva Ščitienė

Istorija
vyr. mokytojas Justinas Guobys
vyr. mokytojas Regimantas Jasiūnas
vyr. mokytojas Andrius Žilėnas

Technologijos
mokytoja metodininkė Greta Radzevičienė
vyr. mokytojas Stasys Vžesniauskas

Muzika
mokytoja metodininkė Laura Žaliumaitė
vyr. mokytoja Brigita Jurkonytė-Hermanienė

Dailė
mokytoja ekspertė Ingrida Umbrasaitė
mokytoja metodininkė Laima Bazienė
mokytoja metodininkė Natalija Stradalova
mokytoja metodininkė Jurgita Sprindžiūnienė
mokytoja metodininkė Irena Vegienė
mokytoja metodininkė Alma Šulskutė
mokytoja Alberta Saukaitytė
mokytoja Teodora Jurčytė-Šukaitienė

Teatras
mokytoja ekspertė Rasa Ercmonienė-Varnė
mokytoja Marija Jonynienė

Fizinis ugdymas
mokytojas metodininkas Vidas Grigas
mokytoja metodininkė Rūta Rimavičienė
vyr. mokytoja Rita Sekonienė

Šokis
mokytoja metodininkė Diana Paunksnytė
mokytoja Viktorija Praninskaitė