Menu Close

Mokslo metų trukmė, atostogos

2021–2022 mokslo metų ugdymo proceso trukmė

Klasė Ugdymo proceso
Pradžia Pabaiga
1–4 2021-09-01 2022-06-13
5–8, I–II 2021-09-01 2022-06-28
III 2021-09-01 2022-06-20
IV 2021-09-01 2022-05-26

 

I pusmetis 2021-09-01 – 2022-01-21,
II pusmetis
1–4 klasėms 
2022-01-22 – 2022-06-13
5–8, I–II klasėms 2022-01-22 – 2022-06-28
III klasėms 2022-01-22 – 2022-06-20
IV klasėms 2022-01-22 – 2022-05-26

Mokslo metų trukmė
1–4 klasėms 35 savaitės
5–8,  I–II klasėms 37 savaitės
III klasėms 36 savaitės
IV klasėms 33 savaitės

Atostogos
Rudens lapkričio 3–9 d., pamokos prasideda lapkričio 10 d.
Žiemos (Kalėdų) gruodžio 27 d. – sausio 7 d., pamokos prasideda sausio 10 d.
Žiemos vasario 14–18 d., pamokos prasideda vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) balandžio 19–22 d., pamokos prasideda balandžio 25d.
Vasaros atostogos 1–4 kl. mokiniams birželio 14 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5–8, I–II kl. mokiniams birželio 29 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos III kl. mokiniams birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.

Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais)
lapkričio 1 d. (Visų šventųjų diena)
lapkričio 2 d. (Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena)
gruodžio 24 d. (Kūčių diena)
vasario 16 d. (Lietuvos valstybės atkūrimo diena)
kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)
balandžio 18 d. (šv. Velykų diena)

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai.
Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 6–12 klasių mokiniai.