Menu Close

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Violeta Karnišauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Kristina Čebatoriūtė, mokytojo padėjėja.

Nariai:

Vitalija Avgulienė, specialioji pedagogė-logopedė;

Jūratė Kozubovskienė – socialinė pedagogė;

Rimutė Svirobovičienė – socialinė pedagogė;

Marija Liekmanytė – psichologė;

Rimas Pakalniškis – psichologo asistentas;

Emilija Braslauskaitė – psichologo asistentė;

Neringa Vinslovaitė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023–2024 m. m.

Specialistų darbo kryptys

 

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Naudingos nuorodos

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba www.vilniausppt.lt
VŠĮ „Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt
Vilniaus miesto socialinės paramos centras www.spcentras.lt
Paramos vaikams centras ww.pvc.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos www.policija.lt
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės www.ntakd.lrv.lt
Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui www.policeclub.lt
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras www.ppkc.lt
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ www.gelbekitvaikus.lt
Draugiškas internetas www.draugiskasinternetas.lt
Vaiko raidos centras www.raida.lt
Kampanija „BE PATYČIŲ“ www.bepatyciu.lt
Pagalba vaikams www.pagalbavaikams.lt