Menu Close

Ugdymas karjerai

Tikslas – padėti mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas.

Uždaviniai:
1. Teikti mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
2. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.
3. Padėti mokiniams sudaryti individualius karjeros planus.
4. Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.
5. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ:
Regina Maigienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
Aira Zigmantaitė – psichologo asistentė, ugdymo karjerai koordinatorė, konsultantė;
Eglė Žukauskienė – IIa (10a) klasės vadovė;
Asta Bernatavičienė – IIIb (11b) klasės vadovė;
Loreta Keršytė – IVa (12a) klasės vadovė;
Jurgita Sprindžiūnienė – dailės mokytoja.

 

Ugdymo karjerai planas 2021-2022 m. m.

 

2021 m. lapkričio 30 dieną Lietuvos loterijų asociacijos vadovas Andrius Karaliūnas pristatė Tuskulėnų gimnazijos II klasių mokiniams loterijų verslo ypatybes. Gimnazistams papasakojo apie savo gyvenimo istoriją ir nuramino mokinius sakydamas, jog tą profesiją, kurią pasirinksite po 12 klasės baigimo, galėsite keisti, jei norėsite. Dažnas mokinys galvoja, jog profesiją, kurią pasirinks po 10 arba 12 klasės – dirbs visą gyvenimą. Tačiau svarbu priminti, kad savo profesinį kelią jie galės keisti ir ne tik vieną kartą. Kaip Andrius Karaliūnas pasakodamas apie savo gyvenimo kelią paminėjo – galima profesinį kelią keisti net ir keturis ar daugiau kartų per gyvenimą, kol atrandame tai, kas suteikia mums laimę.  

Labai dėkojame Lietuvos loterijų asociacijos vadovui Andriui Karaliūnui už įkvepiančią kalbą bei pasidalinimą savo išmintimi, kuri padėjo nuraminti gimnazistų nerimą dėl artėjančio profesijų pasirinkimo. 

 

Lapkričio 23 dieną Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus pareigūnės Tuskulėnų gimnazijos I ir III–IV klasių mokiniams pristatė pataisos pareigūno profesiją. Susitikimo su gimnazistais metu Vilniaus pataisos namų darbuotojos supažindino juos su pataisos pareigūno sąvoka, paaiškino, kuo skiriasi įkalinimo įstaigose dirbantys pareigūnai nuo kitų tarnybų pareigūnų, papasakojo apie pataisos pareigūno funkcijas, kasdienį darbą, galimybes stoti į pataisos pareigūnų gretas. 

Gimnazistai aktyviai klausinėjo Resocializacijos skyriaus darbuotojų tiek apie darbo specifiką, tiek apie įkalinimo įstaigose laikomų asmenų gyvenimo sąlygas. Ne vienas mokinys teiravosi pareigūnių apie tai, ar dirbdamos su nuteistaisiais, jos darbe nešioja šaunamąjį ginklą? Kodėl jos pasirinko šį darbą? Ar nesunku psichologiškai dirbti su pavojingais asmenimis, kuriuos teismas izoliavo nuo visuomenės? Atsakinėdamos į klausimus pareigūnės tikino, kad jų funkcija yra užmegzti kontaktą su įstaigoje laikomais asmenimis, teikti jiems pagalbą, todėl šaunamasis ginklas joms nereikalingas ir jo nenešioja nei vienas įstaigoje dirbantis darbuotojas. Resocializacijos skyriaus darbuotojos pripažino, kad tas darbas, kurį dirba yra pašaukimas ir jų gyvenimo dalis, o sunkumai, su kuriais nuolat susiduria tarnyboje, lengviau įveikiami dirbant komandoje.  

Esame labai dėkingi Vilniaus pataisos namų darbuotojoms už pataisos pareigūno profesijos pristatymą ir tikimės, jog jos atvyks pristatyti apie savo profesiją ir ateityje. 

Dvyliktų klasių mokinius, besidominčius pataisos namų pareigūno profesija, kviečiame užeiti į Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos antrą  aukštą, jame yra pakabintas stendas su informacija, o šalia jo bukletai, kuriuose pateikta detali informaciją, dėl stojimo į pataisos pareigūnų mokyklą.