Menu Close

Ugdymas karjerai

Tikslas – padėti mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas.

Uždaviniai:
1. Teikti mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
2. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.
3. Padėti mokiniams sudaryti individualius karjeros planus.
4. Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.
5. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ:
Regina Maigienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
Marija Liekmanytė, psichologė – ugdymo karjerai koordinatorė;
Edita Brandišauskaitė-Knyvienė, psichologė – ugdymo karjerai koordinatorė;
Renata Pileckaja – 8d klasės vadovė;
Andrius Žilėnas – IIc klasės vadovas;
Asta Bernatavičienė – IVb klasės vadovė;
Jurgita Sprindžiūnienė – dailės mokytoja;
Karolina Zaukienė – pradinių klasių mokytoja.

 

Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. m.