Menu Close

Administracija

Direktorė
Daiva Pilukienė
tel. 2799450
el. paštas daiva.pilukiene@tuskulenai.lt

Direktorės Daivos Pilukienės 2018 m. veiklos ataskaita

Direktorės Daivos Pilukienės 2019 m. veiklos ataskaita

Direktorės Daivos Pilukienės 2020 m. veiklos ataskaita

Direktorės Daivos Pilukienės 2021 m. veiklos ataskaita

Direktorės Daivos Pilukienės 2022 m. veiklos ataskaita

Pareigybės aprašymas

Darbo grafikas

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Jūratė Dirginčienė
tel. 8 659 08114
el. paštas jurate.dirginciene@tuskulenai.lt

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Violeta Karnišauskaitė
tel. 8 641 99864
el. paštas violeta.karnisauskaite@tuskulenai.lt

Vadybinės funkcijos

Darbo grafikas

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Regina Maigienė
tel. 8 643 13126
el. paštas regina.maigiene@tuskulenai.lt

Vadybinės funkcijos

Darbo grafikas

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Miroslav Pašnik
tel. 8 659 08113
miroslav.pasnik@tuskulenai.lt

Pareigybės aprašymas

Vadybinės funkcijos

Darbo grafikas