Menu Close

PUPP

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

 

2022–2023 m. m. PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2023–2024 m. m. PUPP tvarkaraštis

 

Plačiau apie PUPP Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje

 

NŠA informacinė testavimo sistema BETA
Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotis galite rasti pagal grupes – nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP), valstybinių brandos egzaminų (VBE) ir kitų. Pasirinkę norimą klasę ar dalyką, galite atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus.