Menu Close

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.

Gimnazijos taryba veikia pagal Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos nuostatus.

 

Gimnazijos tarybos nariai:

Tėvų atstovai:

 1. Inga Bertašienė (GT pirmininkė)    el. paštas inga.bertasiene@gmail.com
 2. Irma Urbonaitė
 3. Giedrė Žičkė
 4. Darius Utka
 5. Aleksandras Savickis

Mokytojų atstovai:

 1. Rita Valatkaitė
 2. Justinas Guobys
 3. Alberta Saukaitytė
 4. Karolina Zaukienė (GT sekretorė)   el. paštas karolina.zaukiene@tuskulenai.lt
 5. Aušrelė Pranculienė

Mokinių atstovai:

 1. Dominykas Kazlauskas IVa (Mokinių tarybos pirmininkas)   el. paštas dominykas.kazlauskas@mokiniai.tuskulenai.lt
 2. Donatas Kazlauskas IIa
 3. Ūla Stulginskaitė IIIc
 4. Karolis Šilaika IIa
 5. Barbora Androsaitė IVb