Menu Close

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.

Gimnazijos taryba veikia pagal Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos nuostatus.

 

Gimnazijos tarybos nariai:

Tėvų atstovai:

 1. Inga Bertašienė (GT pirmininkė)    el. paštas inga.bertasiene@gmail.com
 2. Erika Sadauskienė
 3. Giedrė Žičkė
 4. Darius Utka
 5. Aleksandras Savickis

Mokytojų atstovai:

 1. Rita Valatkaitė
 2. Justinas Guobys
 3. Alberta Saukaitytė
 4. Karolina Zaukienė (GT sekretorė)   el. paštas karolina.zaukiene@tuskulenai.lt
 5. Aušrelė Pranculienė

Mokinių atstovai:

 1.  Ūla Stulginskaitė IVc (Mokinių tarybos pirmininkė)   el. paštas ula.stulginskaite@mokiniai.tuskulenai.lt
 2. Donatas Kazlauskas IIIa
 3. Auksė Baroniūnaitė Ic
 4. Karolis Šilaika IIIa
 5. Deimantas Šerkšnys IVc