Menu Close

Brandos egzaminai

2023–2024 m. m. Brandos egzaminų tvarkaraštis IV gimnazijos klasės mokiniams

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
(taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasės mokiniams)

 

Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
(taikoma 2024 m. III gimnazijos klasės mokiniams)

2023–2024 m. m. tarpinių patikrinimų tvarkaraštis III gimnazijos klasės mokiniams

ATMINTINĖ_III gimnazijos klasės mokiniams

 

Plačiau apie brandos egzaminus Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje

 

NŠA informacinė testavimo sistema BETA
Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotis galite rasti pagal grupes – nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP), valstybinių brandos egzaminų (VBE) ir kitų. Pasirinkę norimą klasę ar dalyką, galite atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus.