Menu Close

Brandos egzaminai

 

2022–2023 m. m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2022– 2023 m. m. Brandos egzaminų tvarkaraštis

 

Plačiau apie brandos egzaminus Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje

 

NŠA informacinė testavimo sistema BETA
Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotis galite rasti pagal grupes – nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP), valstybinių brandos egzaminų (VBE) ir kitų. Pasirinkę norimą klasę ar dalyką, galite atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus.