Lietuvių kalbos savaitė

LIETUVIŲ KALBOS SAVAITĖS
kovo 14 - 18 d.

RENGINIAI

 

STENDAI lietuvių kalbos kabinetuose:
„Lietuvių kalbos tarmės“ (129 kab., 11 kl.  mokytoja N. Guobienė),
„Lietuvių kalbos tarmės, patarmės, šnektos“ (134 kab., 11 kl. mokytoja A. Braziulienė),
„Lietuvių liaudies dainos ir ornamentai“ (138 kab., 7b ir 7e kl. mokytoja D. Builienė).

 

Informacinis stendas mokytojų kambaryje „Lituanistai pataria“ (mokytoja G. Rutkauskaitė).

 

VIKTORINOS:
„Kalbos išmanymo rungtynės“ (8b ir 8d kl. mokytojos S. Šiaulytė ir G. Rutkauskaitė),

„Kalbos viktorina“ (5a kl. mokytoja V. Krasauskaitė),
„Gimtosios kalbos lobynas“ (5d kl. mokytoja N. Guobienė),
„Mano prosenelių tarmė“ (5c kl. mokytoja A. Braziulienė).

 

NETRADICINĖS PAMOKOS:
„Apie rimtus dalykus linksmai...“ (linksmasis žodynėlis, komiški tekstai, 7a kl. mokytoja V. Krasauskaitė),
„Tarmėse - tikroji kalbos gyvastis“ (10b ir 10d kl. mokytoja N. Guobienė),
„Tarmės - neišsenkantis bendrinės kalbos šaltinis“  (6b, 6c ir 6d kl. mokytoja G. Rutkauskaitė ir muzikos mokytoja K. Dalalienė),
„Kūriniai padeda pažinti tarmes“ (9c ir 9d kl. mokytoja V. Krasauskaitė).


Tautosakos popietė, skirta Tarmių metams (6a kl. mokytoja S. Šiaulytė).

 

PROJEKTAS
„Ėjęs „didžiųjų aukštumų“ link...“. Projekto, skirto V.Mačernio 90-osioms gimimo metinėms, pristatymas (8a kl. mokytoja S. Šiaulytė ir dailės mokytoja E. Gineitytė).

 

Teatralizuotos pamokos (skaito aktorius R.Lukšas):
A.Lindgren „Emilis iš Lionebergos“ (5-6 klasės),
B.Sruoga „Dievų miškas“ (10 klasės).

Previous page: 2010-2011 m.m.
Next page: VGTU klasės