Menu Close

Tėvams

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2022  m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime.

Iki 2022 m. kovo 31 d. kandidatai el. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą ugdymo menu kryptį (dailės arba scenos menų).
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2020–2021 m. m.) ir šių mokslo metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas bus vykdomas 2022 m. balandžio 20–21 d.:

  • balandžio 20 d. – vertinami kandidatai į 1–4 klases;
  • balandžio 21 d. – vertinami kandidatai į 5–8 klases ir I–IV gimnazijos klases.

 

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2022–2023 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

 

 

Gerb. Tėveliai,
jei norėtumėte aptarti vaikų mokymosi rezultatus, pažangos ar elgesio klausimus, dalykų mokytojai kviečia Jus susitikti žemiau nurodytu laiku. Susitikimo laiką, trukmę ir kt. prašome iš anksto suderinti su konkrečiu mokytoju per e. dienyną TAMO.

Tėvų konsultavimo tvarkaraštis 1–4 kl. 

Tėvų konsultavimo tvarkaraštis 5-12 kl.

 

Mokyklinių reikmenų sąrašas pimokui

 

Nemokamas maitinimas

Mokinių uniformos

Psichologo patarimai

Sveikatos specialisto patarimai