Menu Close

Tarpmokyklinis protmūšis

Ib gimnazijos klasės mokiniai gegužės 11 d. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre MKIC dalyvavo tarpmokykliniame I–III gimnazijos klasių protmūšyje. Dalyviams buvo užduodami klausimai iš projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ metu išklausytų 5 mokymo temų: pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimo, sveikos gyvensenos skatinimo, žalingų įpročių ir priklausomybių rizikų, fizinio aktyvumo, lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo. Renginio dinamiką ir fizinį aktyvumą palaikė reguliarios žaismingos mankštos – nedideli šokio bei mankštos sambūriai (flashmob‘ai), o diskusijoje apie žalingus įpročius ir priklausomybę savo patirtimi pasidalijo žinomas jaunimo nuomonės formuotojas Andrius Talžūnas.
Renginio metu vyko tarpmokyklinės pirmosios pagalbos varžytuvės.
Klasės vadovė Aušra Klimkienė