Menu Close

Priėmimas

Priėmimas 2022–2023 mokslo metams

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galėjote pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2022  m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime.

Norintys dalyvauti papildomame meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime turi pateikti prašymus per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt  birželio 10–12 d.

 

El. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt turite pateikti:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą ugdymo menu kryptį (dailės arba scenos menų).
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2020–2021 m. m.) ir šių mokslo metų (2021–2022 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

 

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2022–2023 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA 

Priėmimo komisija

PRIĖMIMO KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS 2022

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

 

Sutartys:

MOKINIO MOKYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ

MOKINIO MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ