Menu Close

Mokiniams

Ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos mokiniams
Gimnazijoje, teikiant pagalbą mokiniams (praleidus pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, mokinio pasiekimams nesiekiant patenkinamo lygmens), organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos vykdomos pagal mokinio poreikį, susitarus su dalyko mokytoju bei suderinus laiką ir vietą. Ilgalaikės konsultacijos organizuojamos pagal sudarytą tvarkaraštį.

1–4 kl. mokinių konsultavimo tvarkaraštis

5–12 kl. mokinių konsultavimo tvarkaraštis

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Mokinių uniformos

 

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologo patarimai

Patarimai, kaip atpažinti pavojingas situacijas ir kaip reaguoti jose