Menu Close

Kandidatų, kviečiamų dalyvauti motyvacijos mokytis ir meninių gebėjimų vertinime, sąrašas

Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis gimnazijoje vertinimas vyks:

balandžio 4 d. 9.00 val. ir 12.00 val. į 1–4 klases.

balandžio 5 d. 9.00 val. į 5–8 klases ir 12.00 val. į 9–12 klases.

Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša rašiklį, A3 formato popieriaus lapą ir piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.). Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša rašiklį ir lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė).

 

Kviečiamų kandidatų sąrašai:

į 1–4 klases

į 5–8 klases

į I-III klases