Menu Close

INFORMACIJA NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS 2024–2025 M. M.

Informuojame, kad Naujai priimtų mokinių Mokymo(si) sutartys pasirašomos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt prašymų teikimo sistemoje, naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Naujai priimtų mokinių tėvai (globėjai) elektronines sutartis su ugdymo įstaiga turi pasirašyti per 30  kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo. Dėkojame tiems, kurie jau pasirašėte.

Š. m. rugpjūčio pabaigoje naujai priimti mokiniai į gimnaziją turės pristatyti:

  • 1 foto nuotrauką mokinio pažymėjimui;
  • į 1 klasę – priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašą;
  • į 2–4 klases – apibendrinamąjį pasiekimų ir pažangos vertinimą pagal BUP iš buvusios mokyklos;
  • į 5–12 klases – dokumentą su metiniais mokinio pažangos ir pasiekimų įvertinimais.

Naujai priimti mokiniai bus suskirstyti klasėmis rugpjūčio pabaigoje. Informaciją skelbsime gimnazijos interneto svetainėje.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku el. pašto adresu: jurate.dirginciene@tuskulenai.lt

Dėl mokyklinės uniformos individualiai galite kreiptis į UAB „Lidata“ adresu Kalvarijų g. 168, Vilnius (šalia ,,Šatrijos” vaikų ir jaunimo centro).

Mokinių uniformos

 

Pirmokui reikalingos priemonės

Pirmokų adaptacija. Rekomendacijos tėvams