Menu Close

IIa ir IIb baigiamųjų dailės darbų pristatymas

Kiekvieną pavasarį mokyklos erdves papuošia baigiamieji mokinių dailės darbai. IIa ir IIb klasių mokiniai taip pat eksponavo savo grafikos ir skulptūros darbus. Didelio formato spalvingi kartono atspaudai atskleidžia kiekvieno mokinio savitą meninį mąstymą, spausdinimo technikos išmanymą. Sukurti autoportretai perteikia jų pomėgius ir charakterius. Skulptūros iš vielos, popieriaus ar plastilino atspindi galimybes valdyti erdvinę formą, siluetą, derinti skirtingas technikas. Parodoje eksponuojami molio reljefai yra skirti Vilniaus 700-tosioms metinėms paminėti.
Pristatydami savo kūrybą, mokiniai atskleidė savo menines idėjas, ieškojimus. Autorių išsakytos mintys nutiesė virtualų tiltą tarp kūrėjo, jo darbo ir žiūrovo.
Gimnazistus konsultavo mokytojos Laima Bazienė, Jurgita Sprindžiūnienė, Ingrida Umbrasaitė.