Menu Close

Edukacinė pamoka su vaikiškų knygų rašytoju ir iliustratoriumi Dainiumi Šukiu

Kovo 2 d. 2b (mokytoja Edita Lukaševičienė), 2c (mokytoja Karolina Zaukienė), 3b (mokytoja Vida Baublytė), 3c (mokytoja Greta Višumirskaitė) ir 4c (mokytoja Lima Molevičienė) klasių mokiniams edukacinį užsiėmimą vedė vaikiškų knygų rašytojas ir iliustratorius Dainius Šukys. Tikslas – per literatūrą ir dailę skatinti vaikų domėjimąsi knyga, tobulinti jų literatūrines žinias, saviraišką, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti kūrybines kompetencijas, atitinkančias vaikų amžių.

Edukacinio užsiėmimo pradžioje rašytojas pasakojo, kaip kuriama knyga. Edukatorius, naudodamas įvairius simbolius, kartu su mokiniais žodžiu ir raštu kūrė žaismingus, improvizacinius tekstus, dialogus. Vaikai įsikūnijo į pasakos personažus, piešė. Užsiėmimo metu mokiniai mokėsi kritiškai mąstyti, lavinti savo vaizduotę. Šiame užsiėmime lavinami asmeniniai kiekvieno vaiko meniniai ir literatūriniai gebėjimai.