Menu Close

Anglų kalbos projektų pristatymas

Gegužės 15 dieną visi gimnazijos devintokai aktų salėje vieni kitiems pristatė savo tęstinių (longitudinių) anglų kalbos projektų pranešimus. Mokiniai turėjo beveik tris savaites pasirinkti jiems aktualią socialinę ar mokyklinę problemą, apie ją kalbėti su gimnazijos bendruomenės nariais ir parengti pranešimus apie jos žalą bei sprendimo būdus. Mokinių pasirinktų problemų spektras didelis – nuo kainų gimnazijos valgykloje iki modernaus šiuolaikinio meno. Devintokai puikiai pademonstravo tiek anglų kalbos, tiek kritinio mąstymo, tiek socialinio atsakingumo įgūdžius.
Mokytoja Simona Aukštulevičiūtė