Menu Close

Aktualu

Priėmimas 2022–2023 mokslo metams

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galėjote pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje ir reikiamus dokumentus.

 

Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis gimnazijoje vertinimas vyks:

balandžio 20 d. 10.00 val. ir 13.00 val. į 1–4 klases.

balandžio 21 d. 10.00 val. į 5–8 klases ir 13.00 val. į 9–12 klases.

Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša rašiklį, A3 formato popieriaus lapą ir piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.). Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša rašiklį ir lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė).

Kandidatų sąrašai pagal MOK kodus ir tikslus vertinimo laikas (1–4 kl.) bus paskelbti iki balandžio 15 d.

 

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2022–2023 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS