Menu Close

Aktualu

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams

 

Prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje buvo priimami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. tik elektroniniu būdu Vilniaus savivaldybės e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt Prašymo formos skiltyje „specifiniai pageidavimai“ nurodykite meninio ugdymo kryptį: dailės arba scenos menų.

Iki 2024 m. kovo 31 d. kandidatai e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ turėjo pateikti:

  • mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus;
  • praėjusių (2022–2023 m. m.) ir šių mokslo metų (2023–2024 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas;
  • dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas;
  • pirmumo teisę įrodančius dokumentus.

Kandidatai, nuo 2024  m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime. Asmenys, iki nurodytos datos nepateikę prašymų ir reikiamų dokumentų, išbraukiami iš kandidatų sąrašų ir negali dalyvauti vertinime.

 

Meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis gimnazijoje vertinimas vyks:

balandžio 4 d. 9.00 val. ir 12.00 val. į 1–4 klases.

balandžio 5 d. 9.00 val. į 5–8 klases ir 12.00 val. į 9–12 klases.

Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša rašiklį, A3 formato popieriaus lapą ir piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.). Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša rašiklį ir lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė).

 

Kviečiamų kandidatų sąrašai:

į 1–4 klases

į 5–8 klases

į I-III klases

 

MOKINIŲ MENINIŲ GEBĖJIMŲ IR MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2024–2025 M. M.  ĮVERTINIMO TVARKA

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

Aktuali informacija apie priėmimą į Vilniaus savivaldybės mokyklas