Tolerancijos diena

Lapkričio 15 d. mokykloje paminėta TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 15 d. mokykla pražydo mokinių ir mokytojų TOLERANCIJOS GĖLĖMIS.
1-12 klasių mokiniai ir mokytojai kūrė tolerancijos gėles.

Tolerancijos gėlės...

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Vyko TOLERANTIŠKIAUSIO MOKYTOJO rinkimai.
5-12 kl. mokiniai rinko tolerantiškiausią mokytoją. Balsų dauguma, juo tapo ALGIS JASILIONIS.

Plačiau...

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai ir akcijos organizatorės rengė klasės valandėles tolerancijos tema.

Akcijos organizatorės socialinė pedagogė Edita Budrytė ir socialinės pedagogikos praktikantė Indrė Valėnaitė dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Tolerancijos dienos minėjimo.

Previous page: 2013-2014 m.m.
Next page: 2012-2013 m.m.