Tolerancijos diena

Lapkričio 16-oji - Tarptautinė tolerancijos diena.
Šią dieną mini daugelis demokratinių valstybių visame pasaulyje nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena.
Tolerancija (lot. tolerantia - kantrybė, ištvermė) - pakanta priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikimų gerbimas.

1-10 klasių mokiniai kartu su mokytojomis, klasių auklėtojomis kūrė „Tolerancijos skėčius“.
Kūrybiniai mokinių darbai puošė mokyklos koridorius.

Tolerancijos skėčių paroda

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Mokiniai ir mokytojai rašė sakinius: Tolerantiškas mokinys yra toks..., Tolerancija yra..., Mokytojas yra tolerantiškas, kai...
Iš originaliausių ir įdomiausių minčių parengta minčių apie toleranciją siena.

Mintys apie toleranciją

Mokytojai dalykų pamokose, klasės auklėtojai klasės valandėlių metu analizavo šią temą, įtraukdami mokinius į pokalbius, diskusijas ir kūrybinę veiklą.

Renginius mokykloje organizavusi socialinė pedagogė Edita Budrytė nuoširdžiai dėkoja visiems mokiniams ir mokytojams, kurie prisijungė prie Tolerancijos dienos minėjimo.

Previous page: 2012-2013 m.m.
Next page: 2011-2012 m.m.