Teatro veikla


TVT dalyvauja integruojant dramą į kitus mokslus - istoriją, biologiją, chemiją, dailę, užsienio ir lietuvių kalbą, etninės kultūros istoriją.
Inicijavo lietuvių spaudos draudimo panaikinimo 100-osioms metinėms akciją „Mokyklos okupacija“, radijo pjesių „Knygnešių žygdarbiai“ sukūrimą bei įrašymą LRT. Istorijos projektui paruošė teatro pasirodymą „Tremtiniai“, chemijos-biologijos projektui „Tarša“ - etiudų spektaklį-forumą „Už švarią gamtą“, biologijos projektams „Mums rūpi“, „Žalias taškas“ - ekologinius spektaklius ir akcijas „Baisus Gedimino sapnas“, „Tetrabiblija“.

Kasmet TVT važiuoja į gastroles su spektakliais į kitų miestų kultūros-švietimo institucijų organizuojamus vaikų ir jaunimo teatro festivalius.
Palangoje („Palangos pavasaris“), Klaipėdoje („Aitvarai“), Panevėžyje („Catapulta“), Zarasuose („Du sparnai“) ir kt. Apsilankė Alborgo (Danija) tarptautiniame karnavale, Legolende, pabuvojo Varšuvoje, Berlyne, Stokholme (teatro projektas „Jungianti linija - skiriantis ratas“), Šveicarijos Turgi vaikų teatrų festivalyje 2009 m., 2014 m., Vokietijos Stollbergo teatrų festivalyje (2016).

TVT vadovės Rasos Ercmonienės-Varnės iniciatyva nuo 2006 metų kasmet vyksta miesto teatrinių improvizacijų šventė „Melpomenė kviečia“, skirta alkoholio ir narkomanijos prevencijai bei 8-12 klasių mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui. Scenografiją šventei ruošia dailės mokytojas Sigitas Lukauskas.

Mokytojos Ingridos Umbrasaitės su jaunaisiais mokyklos dailininkais sukurta spektaklių scenografija ne kartą pelnė specialias festivalių nominacijas.
„Už originalumą“ - Palangos Pavasario festivalis, „Už geriausią scenografiją“ - LVJC festivalis „Bjaurusis ančiukas“, „Už scenografiją“ - Catapultos festivalis.

TVT tradiciškai pasirodo Vilniaus miesto ugdymo įstaigų teatrinių kolektyvų festivalyje „Vaidenis“ bei Antakalnio vidurinės mokyklos organizuojamuose kasmetiniuose Lietuviškosios dramaturgijos festivaliuose, du kartus savoje mokykloje rengė respublikinį teatrų festivalį „Mažasis Vaidenis“. 2014 m. „Vaidenyje“ parodytas spektaklis „Geležinės princesės diena“ pagal V. Palčinskaitės pjesę.

TVT dalyvauja netradiciniuose renginiuose: tarptautiniame projekte „Don Quijote‘o naktiniai skaitymai ir inscenizacijos“ kartu su Lietuvos-Ispanijos draugija ir Lietuvos Dailės muziejumi, festivalyje „Vaidiname netradicinėse erdvėse“ organizuojamame LVJC, Rotušėje vykstančiose Pasaulinės Kūrybos dienose (menų sintezės eksperimentuose), respublikinio Gamtininkų centro projektuose (ekologiniai spektakliai-forumai), Dailės muziejaus Baroko kelio renginiuose, ruošia akcijas ir performansus (pantom. spekt. „Juoda-balta“ Europos katalikų suvažiavime „Tarp Žemės ir dangaus“ Kalnų parke, performansas „Už taiką pasaulyje“ mokyklos kieme ir KU kieme). Dailės muziejaus prašymu TVT vadovė sukūrė klasicistinę pjesę „Viena Jozefo Franko vilčių diena“ ir spektaklį parodė muziejaus erdvėje.

Kartu su skulptūros mokytoja Rūta Tamuliūniene kasmet nuo 2004 m. TVT įgyvendina teatro-dailės projektus.


Previous page: Teatras
Next page: Spektakliai