Pradinių klasių mokytojų konferencija

Vasario 20 d. mokykloje vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų konferencija „Pasiekimų ir pažangos vertinimas pradinėse klasėse“.

Konferencijoje dalyvavo apie 280 mokytojų iš Vilniaus mokyklų.

Apie vertinimą pradinėse klasėse kalbėjo Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Egidija Nausėdienė, mokyklos dalinosi savo patirtimi, buvo pristatyti „Standartizuoti mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių testai“.Previous page: 2011-2012 m.m.
Next page: 2010-2011 m.m.