Paroda Vyriausybėje

Vasario 2 dieną Lietuvos Vyriausybės rūmuose skambėjo vaikų balsai - Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos mokiniai surengė dailės darbų parodą. Joje pristatyti pagilinto dailinio ugdymo klasėse besimokančių mokinių darbai - įvairia technika nupiešti piešiniai, grafikos lakštai, tapybos, dizaino darbai. Gaila, kad dėl specifinės parodos erdvės negalėjome eksponuoti keramikos, skulptūros kūrinėlių.

Parodos atidarymą pradėjo Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojas Olegas Romančikas, Tuskulėnų vidurinės mokyklos direktorius Ričardas Vitkus. Mokyklos vaikų choras, vadovaujamas muzikos mokytojos ekspertės Renatos Deltuvienės - Bakutės, padainavo keletą žaismingų dainų, šoko mažieji šokėjai (vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Pilukienė).

Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje mokykloje nuo 1973 metų yra pagilintas dailinis ugdymas. Beje, mes esame pirmoji mokykla Vilniuje, pasirinkusi šią ugdymo kryptį. Nepertraukiamai ir nuosekliai - nuo pirmosios klasės iki mokyklos baigimo - vaikai buvo ir yra mokomi kalbėti meno, dailės kalba. Mokiniai, kuriems yra suteikta galimybė išgyventi kūrybos džiaugsmą, gyvenime suranda savo vietą ir, jei jie netampa dailininkais, architektais, tai sugeba įvertinti ir suvokti meno, kūrybos prasmingumą.

Dailės mokytojai mokykloje yra dailininkai profesionalai, patys aktyviai kuriantys ir dalyvaujantys parodose: tapytojai Eglė Gineitytė, Sigitas Lukauskas, grafikė Ingrida Umbrasaitė, keramikė Ona Rūta Tamuliūnienė, dizainerė Natalija Stradalova, o dailės istorijos mokytoja ekspertė Angelė Narčiūtė parašė dailės istorijos vadovėlį.

Mūsų mokinių darbai, puošiantys kabinetus, koridorius, kartu tarsi atspindi ir Lietuvos dailės istorijos įvairius stilius, tendencijas. Mokyklos interjere esame išsaugoję freską, tapytą net 1975 metais.

Svarbiausias dailės mokytojų tikslas - vaikas turi patirti kūrybos, atradimo džiaugsmą. Tačiau ne vien tai yra svarbu, nes per dvylika metų vaikai įgyja ir dailės profesionalumo pagrindų.

Tarp kitko, parodos Lietuvos Vyriausybėje atidarymo metu žiūrovai pusiau juokais, pusiau rimtai kalbėjo, kad norėtų įsigyti vaikų darbų.

Labai svarbus Tuskulėnų mokyklos bruožas - nepaprasta mokyklos trauka. Pas mus dirba dešimt mokytojų, baigusių mūsų mokyklą. Viena iš jų - pagilinto dailinio ugdymo klasę baigusi tapybos mokytoja Eglė Gineitytė. Mokyklą yra baigę daug dailininkų, architektų.

Jei mes ir nepretenduojame į klasika jau tapusias M.K. Čiurlionio, J. Naujalio menų mokyklų meninio ugdymo programas ir tradicijas, tai iš visų jėgų stengiamės mokiniams suteikti meno, estetikos suvokimo žinių, ugdome meninį skonį, supažindiname su įvairių dailės sričių atlikimo technika bei galimybėmis.

Judita Brazauskienė