Pailgintos dienos grupė


Gerbiami pradinukų Tėveliai,
gimnazijoje veikia mokama pailginta dienos grupė 1-4 klasių mokiniams
. Grupėje dirba mokytoja Karolina Patapovaitė.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į klasės auklėtojas.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

2016-2017 m.m.

Tikslas: Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą pailgintos dienos grupės veikloje.

Uždaviniai:
1) Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
2) Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
3) Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
4) Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.
5) Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.

DIENOS REŽIMAS:
11.40 - 12.00 Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla.
12.00 - 13.00 Neužbaigtų užduočių valandėlė.
13.00 - 14.00 Poilsis. Įvairūs žaidimai klasėje, koridoriuje.
14.00 - 14.30 Pavakariai.
14.30 - 15.30 Veikla pagal vaikų interesus: piešimas, spalvinimas, lankstymas; skaitymas, skaičiavimas; žaidimai, šokiai, diskoteka, animacinių filmų stebėjimas...
15.30 - 17.30 Ruošiamės eiti į lauką. Žaidžiame žaidimus, pasivaikštome, laukiame tėvų.

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS