Menų diena

Kovo 29 d. mokykloje vyko „Menų dienos“ koncertai.
Pradinių klasių mokiniai koncerto metu rodė, kaip jie moka groti, dainuoti ir šokti.

1a klasės mokiniai dūdelėmis pagrojo melodiją „Virė virė košę“, dainavo dainą „Tai raibumai genelio“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Kiškelis“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja K. Dalalienė ir choreografijos mokytoja D. Pilukienė.

1b klasės mokiniai dainavo dainą „Murzina katytė“ ir šoko šokį „Laikrodukas“.
Mokinius paruošė 1b klasės mokytoja J. Dirginčienė.

1c klasės mokiniai dainavo dainą „Gimtadienis“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Grybs grybs baravyks“.
Mokinius paruošė 1c klasės mokytoja V. Baublytė.

1d klasės mokiniai dainavo dainą „Mes linksmuoliai vabaliukai“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Siuntė Marę“.
Mokinius paruošė 1d klasės mokytoja N. Sakalauskienė ir choreografijos mokytoja D. Pilukienė.

2a klasės mokiniai dainavo dainą „Užmigę žiogeliai“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Duja“.
Mokinius paruošė 2a klasės mokytoja R. Gerasionienė.

2b klasės mokiniai dainavo dainą „Vis arčiau mokyklos“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Petkevičiaus polka“.
Mokinius paruošė 2b klasės mokytoja A. Ambrazevičienė.

2c klasės mokiniai dainavo dainą „Koncertas“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Petkevičiaus polka“.
Mokinius paruošė 2c klasės mokytoja D. Vieniuvienė ir 2b klasės mokytoja A. Ambrazevičienė.

3a klasės mokiniai dūdelėmis pagrojo melodiją „Užteka teka šviesi saulelė“, dainavo dainą „Mane barė“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Krakoviakas“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja K. Dalalienė ir choreografijos mokytoja D. Pilukienė.

3b klasės mokiniai dūdelėmis pagrojo melodiją „Spalvų sutartinė“, dainavo dainą „Jei tai būtų“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Gričenikė“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja K. Dalalienė ir choreografijos mokytoja D. Pilukienė.

3c klasės mokiniai dūdelėmis pagrojo melodiją „Šalia kelio vieškelėlio“, dainavo dainą „Traukinys“ ir šoko pramoginius šokius „Kvikstepą“ ir „Džaivą“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja K. Dalalienė ir choreografijos mokytoja V. Gineitienė.

4a klasės mokiniai dainavo dainą „Pavasario spalvos“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Dirižablis“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja R. Deltuvienė-Bakutė ir choreografijos mokytoja D. Pilukienė.

4b klasės mokiniai dūdelėmis pagrojo melodiją „Aš mažytis avinėlis“, dainavo dainą „Pavasario keliu“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Subota“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja K. Dalalienė ir choreografijos mokytoja D. Pilukienė.

4c klasės mokiniai dūdelėmis pagrojo melodiją „Trepsiukas“, dainavo dainą „Uodo gaidos“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Šoks tėvelis“.
Mokinius paruošė muzikos mokytoja K. Dalalienė ir 4c klasės mokytoja I. Charužienė.

4d klasės mokiniai dainavo dainą „Mano mokykla“ ir šoko lietuvių liaudies šokį „Pliauškutis“.
Mokinius paruošė 4d klasės mokytoja E. Lukaševičienė.

Menų dienos 2012 akimirkos...

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.Previous page: 2011-2012 m.m.
Next page: 2010-2011 m.m.