„Gamtamokslinių tyrimų ir bandymų“ būrelis


4b klasės mokiniai noriai dalyvauja „Gamtamokslinių tyrimų ir bandymų“ būrelio veikloje (vadovė Ina Klimaitienė).

Užsiėmimų metu mokiniai mokosi remtis pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais, siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti pagrįstų išvadų bei sprendimų, suprasti žmogaus veiklos pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės.
Mokiniai įgyja ne tik esminių gamtos mokslo žinių, bet ir ugdosi dalykinius gebėjimus, vertybines nuostatas, patiria pažinimo džiaugsmą.