Informacija būsimų pirmokų ir penktokų tėveliams


GERBIAMI BŪSIMŲ PIRMOKŲ IR PENKTOKŲ TĖVELIAI


Mokiniai, gavę kvietimus mokytis iš kelių ugdymo įstaigų, birželio 10-15 dienomis turi pasirinkti vieną ugdymo įstaigą ir patvirtinti savo apsisprendimą el. prašymų teikimo sistemoje.

Birželio 16 - 20 dienomis gimnazija patvirtins Jūsų sutikimus lankyti mokyklą. Į laisvas vietas (jei jų bus) bus siunčiami papildomi kvietimai. Gavę pasiūlymą mokytis nurodytu terminu, savo apsisprendimą tėvai turės patvirtinti per 5 dienas.

Daugiau informacijos http://www.vilnius.lt/index.php?2082397381

Nuo 2017-06-20 iki 2017-06-23 9-14 val. kviečiame atvykti į gimnaziją pasirašyti mokymosi sutartis.
Pasirašant sutartis turėti šiuos dokumentus:

1 klasė

  • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
  • Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą.
  • Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai.
  • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.

 


5 klasė

  • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
  • Pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.
  • Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą.
  • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.

 


Previous page: Naujienos
Next page: Mokykla